Văn bản chỉ đạo điều hành

Quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập

Ngày 10/07/2020, Bộ y tế đã đưa ra Thông tư 14/2020/TT-BYT về Quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.  Thông tư này quy định một số nội dung về: 1. Phân nhóm và việc dự thầu vào các nhóm của gói thầu trang thiết bị y tế. 2. Báo cáo tình hình thực …

BỘ Y TẾ BAN HÀNH CÔNG VĂN 3013/BYT-TB-CT VỀ THỰC HIỆN CẤP SỐ LƯU HÀNH ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

BỘ Y TẾ BAN HÀNH CÔNG VĂN 3013/BYT-TB-CT VỀ THỰC HIỆN CẤP SỐ LƯU HÀNH ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC Theo đó: 1. Nghiên cứu đầy đủ và nắm chắc các quy định và yêu cầu về hồ sơ, thủ tục đối với các trường hợp đề nghị cấp giấy số đăng ký lưu hành theo …

Thông báo 170/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng tại Cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 28/4/2020, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo 170/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng tại Cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 Theo đó, Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo như sau: - Cả nước tuyệt đối không chủ quan, lơ là mất cảnh giác, phải luôn sẵn sàng ở mức cao nhất, đặc …

Công văn 2063/BYT-TB-CT về việc báo cáo năng lực và khả năng cung cấp khẩu trang y tế

Ngày 13/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã ký Công văn số 2063/BYT-TB-CT gửi các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế đề nghị báo cáo năng lực và khả năng cung cấp khẩu trang y tế. Trong công văn nêu rõ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch …