Công văn 1486/BYT-TB-CT về việc cung cấp báo giá khẩu trang y tế, trang phục phòng, chống dịch dự phòng quốc gia

Ngày 22 thàng 03 năm 2020, Trước tình hình diễn biến rất phức tạp và khẩn cấp tại Việt Nam và trên thế giới, Lãnh đạo Bộ Y tế – Trưởng tiểu ban hậu cần thuộc Ban chỉ đạo quốc gia – đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm yêu cầu của Bộ Y tế, tổng hợp về báo giá, bảng phân tích giá thành sản xuất theo biểu mẫu đính kèm tại công văn 1352/BYT-TB-CT ngày 18/03/2020, khẩn trương gửi về Bộ Y tế trước ngày 25/03/2020.

ĐỂ LẠI THÔNG TIN NHẬN HỖ TRỢ

Với việc để lại thông tin đầy đủ và chính xác, ADJ sẽ cung cấp cho bạn đáp án chính xác nhất. Xin cám ơn!