Công văn 3664/BYT ngày 28/6/2019 hướng dẫn nhập khẩu TTBYT theo quy định mới

Công văn 3664/BYT ngày 28/6/2019 hướng dẫn nhập khẩu TTBYT theo quy định tại Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 36/2016/NĐ-CP.

Vui lòng nhấn vào đây để tải file: 17.CÔNG VĂN 3664 – BYT

Tags: ,

ĐỂ LẠI THÔNG TIN NHẬN HỖ TRỢ

Với việc để lại thông tin đầy đủ và chính xác, ADJ sẽ cung cấp cho bạn đáp án chính xác nhất. Xin cám ơn!