Công văn 5464/BYT ngày 27/9/2019 hướng dẫn về việc nhập khẩu TTBYT

Công văn 5464/BYT ngày 27/9/2019 hướng dẫn về việc nhập khẩu TTBYT theo quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP:

Vui lòng nhấn vào đây để tải file: 11.Cong van 5464 ngay 27.09.2017

Tags: , , ,

ĐỂ LẠI THÔNG TIN NHẬN HỖ TRỢ

Với việc để lại thông tin đầy đủ và chính xác, ADJ sẽ cung cấp cho bạn đáp án chính xác nhất. Xin cám ơn!