Công văn số 5581/BYT-TB-CT ngày 14/10/2020 V/v thực hiện Công khai giá trang thiết bị y tế.

Trong thời gian gần đây Bộ Y Tế đã đưa ra 2 công văn đó là: Công văn số 5581/BYT-TB-CT ngày 14/10/2020 và Công văn số 5159/2020/BYT-TB-CT  V/v thực hiện Công khai giá trang thiết bị y tế.

Các doanh nghiệp lưu ý để thực hiện kịp thời theo chỉ đạo. 

Link công văn tải tại đây :Công văn 5581/BYT-TB-CT:  CV 5581 về việc thực hiện công khai giá TTBYT

Công văn 5159/BYT-TB-CT: 2020 CV gui doanh nghiep de nghi phoi hop dk tai khoan cong khai gia – Vu TTB.signed

Tags:

ĐỂ LẠI THÔNG TIN NHẬN HỖ TRỢ

Với việc để lại thông tin đầy đủ và chính xác, ADJ sẽ cung cấp cho bạn đáp án chính xác nhất. Xin cám ơn!