danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng

Quyết định số 155/QĐ-BTC Về Ban hành danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu  phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

BỘ TÀI CHÍNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số:   155 /QĐ-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH Ban hành danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu  phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do …