khẩu trang y tế

Tiêu chuẩn quốc gia đối với mặt hàng khẩu trang

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8389-1:2010 KHẨU TRANG Y TẾ TCVN 8389-1:2010 do Viện Trang thiết bị và Công trình y tế (nay là Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 83892010 Khẩu …

Nghị quyết 20/NQ-CP về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020   NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG KHẨU TRANG Y TẾ TRONG GIAI ĐOẠN PHÒNG, …

Quyết định số 155/QĐ-BTC Về Ban hành danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu  phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

BỘ TÀI CHÍNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số:   155 /QĐ-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH Ban hành danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu  phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do …