Thông báo 170/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng tại Cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 28/4/2020, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo 170/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng tại Cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Theo đó, Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo như sau:

– Cả nước tuyệt đối không chủ quan, lơ là mất cảnh giác, phải luôn sẵn sàng ở mức cao nhất, đặc biệt với lực lượng làm công tác phòng, chống dịch.

– Tiếp tục nới lỏng các hạn chế, khôi phục dần các hoạt động kinh tế – xã hội, khởi động tích cực và cần tăng tốc ở những lĩnh vực có hệ số an toàn cao trên cơ sở đảm bảo phòng, chống dịch chặt chẽ..

– Các bộ ngành, địa phương cần có phương án tổ chức lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu, cung cầu hàng hóa, sản phẩm thiết yếu, phù hợp mức nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên từng địa bàn.

– Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể công tác bảo đảm an toàn cho học sinh sinh viên, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện.

– Mở lại hoạt động du lịch nội địa, lưu ý việc bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch và không tập trung đông người….

Tags: ,

ĐỂ LẠI THÔNG TIN NHẬN HỖ TRỢ

Với việc để lại thông tin đầy đủ và chính xác, ADJ sẽ cung cấp cho bạn đáp án chính xác nhất. Xin cám ơn!