Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn 1657/BYT-TB-CT về việc xuất khẩu khẩu trang y tế

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1657/BYT-TB-CT V/v xuất khẩu khẩu trang y tế Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: Bộ Tài chính Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ về …

Công văn số 1777/BYT-TB-CT về việc cung cấp nguyên vật liệu để sản xuất khẩu trang y tế

Ngày 31/03/2020, Trước tình hình diễn biến vô cùng phức tạp của dịch Sars-Cov-2 và hiện đang thiếu trầm trọng các mặt hàng bảo hộ tại các cơ sở khám chữa bệnh, Bộ y tế đã gửi công văn tới Công ty TNHH Nam Dan L.A và Các cở sản xuất khẩu trang y tế tại Việt Nam về việc cung cấp nguyên vật liệu để sản …

Công văn số 1592/BYT-TB-CT về việc sản xuất, nhập khẩu Trang thiết bị y tế/sinh phẩm chẩn đoán invitro chẩn đoán virut Corona (Sar-Cov-2)

Ngày 25 tháng 3 năm 2020, Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona gây ra, nhu cầu chẩn đoán virut Sar-Cov-2 ngày càng cao, Bộ y tế khuyến khích các đơn vị nghiên cứu sản xuất và tìm kiếm để nhập khẩu, tài trợ, viện trợ các trang thiết …

Nghị quyết 20/NQ-CP về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020   NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG KHẨU TRANG Y TẾ TRONG GIAI ĐOẠN PHÒNG, …